admin

Сковин со намалување на загубата во првата половина на 2018

Според неревидираниот финансиски извештај на Сковин – во 2018 година оперативните приходи изнесуваат 107.387 илјади денари и   во однос на 2017 се со тренд  на зголемување што значи дека пораснале за 14 индексни поени. Во првата половина на 2018 година приходите од продажба на домашен пазар се намалени  во однос на …

Повеќе »

Дали Цементарница Усје АД ги губи странските пазари?

Согласно објавените неревидирани финснсиски извештаи на Македонската берза, Цементарница Усје за првата половина од годинава покажува пад на добивката од редовно работење пред оданочување за 13,5% споредено со истиот период лани. Во апсолутен износ станува збор за намалување на добивката од 1,2 милиони евра, со што износот на добивка за првите …

Повеќе »

Централна кооперативна банка АД Скопје со добивка од 66.000 евра

Во второто тримесечје од 2018 година, Банката оствари позитивен финансиски резултат, кој е на линија на поставените цели од деловниот план. Како резултат на континуираниот нагорен тренд во доменот на кредитирањето, при истовремено задржување висок квалитет на кредитното портфолио и насоченоста кон подобрувањето на оперативната ефикасност, евидентиран е пораст на …

Повеќе »

Брако нема да поднесе Барање за исплата на финансиска поддршка

Компанијата Брако нема да поднесе Барање за исплата на  финансиска поддршка од Планот за економски раст. “Апликацијата во првата фаза е дали ги исполнуваме општите критериуми и дали се квалификуваме. Брако одлучи да не поднесе Барање за исплата на финасиската подршка од Планот за економски раст“ – велат од компанијата.

Повеќе »

Градоначалникот Шилегов го отвори патот меѓу Сарај и Рашче

Од денеска патувањето меѓу Рашче и Скопје е пократко за пет километри. Градоначалникот Шилегов присуствуваше на отворањето за сообраќај на новиот пат што ги поврза двете населени места. – Изградбата на овој пат е доказ дека кога има соработка помеѓу институциите и граѓаните може да создадеме нешто ново и корисно …

Повеќе »

Кој е Андреас Елснер, Главниот оперативен директор за приватни корисници на Македонски Телеком?

Денес се одржува годишното акционерско собрание на Македонски Телеком, на кое покрај усвојувањето на годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на друштвото, ќе се изберат членови на Одоборот на директори. Од Ноември 2015, Андреас Елснер станува Главен оперативен директор за приватни корисници на Македонски Телеком и управува со сите маркетинг активности …

Повеќе »

Бесплатен тренинг во Bodytec

Единствениот Bodytec центар во Македонија нуди бесплатен прв тренинг со што веднаш може да се почувствуваат ефектите од истиот. Bodytec е првото и единствено студио во Скопје кое нуди персонален фитнес тренинг со помош на електро-мускулна стимулација (ЕМС). Истражувањата покажуваат дека ЕМС тренингот е далеку поефективен од конвенционалните фитнес тренинзи. …

Повеќе »

Bodytec – современ фитнес за деловни луѓе, достапен и во Македонија

Само со 20 минути неделен тренинг до поздраво и поцврсто тело Концептот Bodytec е базиран на едноставен персонален фитнес тренинг со помош на електро-мускулна стимулација (ЕМС). Bodytec е водечко светско ЕМС решение и пионер на ЕМС технологијата во Македонија. Bodytec претставува совршена фитнес солуција и сеопфатен тренинг за секого: овозможува …

Повеќе »