24/09/2017
turistimk

Бројот на туристите во јули 2017 година, во однос на јули 2016 година, е зголемен за 18.3%, а бројот на ноќевањата е зголемен за 10.9%

Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на туристите во јули 2017 година изнесува 153 435, а бројот на ноќевањата изнесува 584 014.

Бројот на туристите во јули 2017 година, во однос на јули 2016 година, е зголемен за 18.3%, а бројот на ноќевањата е зголемен за 10.9%.

Бројот на домашните туристи во јули 2017 година, во однос на јули 2016 година, е зголемен за 3.0%, а бројот на странските туристи е зголемен за 32.8%.

Бројот на ноќевањата на домашните туристи во јули 2017 година, во однос на јули 2016 година, е зголемен за 4.4%, а бројот на ноќевањата на странските туристи е зголемен за 26.8%.

Во периодот јануари – јули 2017 година, во однос на истиот период од претходната година, бројот на туристите е зголемен за 14.2% и тоа: кај домашните туристи има зголемување за 8.3%, а кај странските има зголемување за 17.6%.

Во периодот јануари – јули 2017 година, во однос на истиот период од претходната година, бројот на ноќевањата е зголемен за 11.8% и тоа: кај домашните туристи има зголемување за 6.6%, а кај странските има зголемување

Видете следно

6 ден ЕНМ (1)

Шести ден од Европската недела на мобилност 2017

„Споделување автомобил во Скопје – фикција или реалност?“ беше темата на воведната дискусија од младинската мобилна конференција …