Директорот на Турскиот институт „Јунус Емре“ во посета на Крива Паланка


Вчера во официјална посета на општина Крива Паланка, беше директорот на Турскиот институт „Јунус Емре“, др. Шемсетин Шеќер.

Во рамки на посетата се одржа и работен состанок со градоначалникот Борјанчо Мицевски на кој се разговараше за воспоставување, збогатување и унапредување и на соработка со овој институт, кој воедно претставува директна врска со многу други организации и институции од Р.Турција.

Др. Шемсетин Шеќер предложи неколку иницијативи и активности за подобрување на културната врска меѓу двете земји, особено во делот на уметноста, науката, традицијата и јазикот.

Како една од приритетните активности во момнетот, од страна на Др. Шемсетин Шеќер беше потенцирана иницијативата за збратимување на општина Крива Паланка со оптшина од Р. Турција.

Градоначалникот Мицевски со големо задоволство ги прифати иницијативите од страна на Турскиот институт „Јунус Емре“ и др. Шемсетин Шеќер и по тој повод изјави:

,,Ова за нас може да биде успешна приказна со многу добри дела, бидејќи во Вас гледаме искрени пријатели со кои сакаме да ги унапредиме универзалните вредности, почитувањето на културата, традицијата, јазикот и идентитетот на еден народ, а се со цел подобрување на врската меѓу двете земји како и стимулирање на мноштво економски активности. Целокупниот амбиент во државата е на повисоко ниво и ваквиот вид на соработка може да се прошири и продолжи во сите сегменти на општествениот живот“.

На состанокот присуствуваше и в.д. директорот на ЛУ градски музеј Крива Паланка, Драган Величковски, кој предложи неколку конкретни активности и идеи, кои во најскоро време би можеле да бидат поддржани или излобирани од страна на Турскиот институт „Јунус Емре“.


Видете следно

ССК: Зголемување на трговска размена со Италија со партнерски договор

Делегација на стопанственици од Италија на високо ниво допатува во нашата земја  на  директни средби …