Македонската иновација Термостоп ќе се извезува во неколку европски земји


Кога ќе создадете иновативен производ кој е исклучително ефикасен нормално е тој да предизвика внимание од јавноста. Со првите промотивни активности и запознавање на пошироката јавност, започнува и неговата примена. Прво срамежливо и со мала недоверба на домашниот пазар, пред се во станбените објекти, а потоа и во индустриските капацитети.

Почнува сериско производство и први договори за извоз во странство. Таква е приказната и за „ТермоСтоп” високо квалитетен термоизолационен производ произведен од македонската компанија Металотехника Прилеп, поддржан од Фондот за иновации на Р. Македонија.

Добиен по нано технологија, овој еколошки производ, овозможува заштеда најмалку 30 – 50% од потрошувачката на енергија во објектите каде се поставува, во период од најмалку 15 години, што е драгоцена заштеда за семејниот буџет, како и за буџетот на една компанија. http://metalotehnika.mk/#

Токму овие негови иновативни и пред се функционални карактеристики беа одлична препорака за негово претставување на странските пазари, и за првични преддоговори за испорака и официјално негово тестирање во земји како Италија, Украина ….

Видете следно

Најголемо влијание на ограничувањето на обемот на производството има недостигот на квалификувана работна сила

Според оценката на раководителите на деловните субјекти, индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во јули …