17/01/2018
ujp

Од 1 јануари УЈП воведува нова процедура за персоналниот данок на доход

Со Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход од 1 јануари 2018 година се воведува нова процедура за пресметување и плаќање на обврските за персонален данок на доход, односно пресметувањето на данокот ќе се врши со поднесување на Електронска пресметка за приход и данок (е-ППД) до Управата за јавни приходи, преку новиот систем е-персонален данок.

„Електронска пресметка за приход и данок имаат обврска да поднесат исплатувачи на приходи правни лица, кога исплаќаат приходи по сите основи на физички лица резиденти на Република Македонија и на нерезиденти, освен за исплата на плата на вработени лица. Физички лица резиденти кои остваруваат приходи од други физички лица и приходи од странство, освен за приходи од вршење на самостојна дејност, како и физички лица нерезиденти кои остваруваат приходи од други физички лица во Македонија“, информира Упрвата за јавни приходи.

Од УЈП, информираат дека со воведувањето на Електронската пресметка (е-ППД) граѓаните за приходите кои подлежат на оданочување, а се остварени во земјата или во странство, почнувајќи од од први јануари, немаат повеќе обврска за поднесување аконтативни даночни пријави ПДД-АДП/ПИ, ПДД-АДП/КД и ПДД-АДП/ДП.

Почнувајќи од 2019 година, Управата за јавни приходи ќе им издава пополнета Годишна даночна пријава на граѓаните преку системот e-pdd.ujp.gov.mk, за приходите кои ќе ги остварат во 2018 година. Граѓанинот ќе има обврска само да ја потврди или коригира пријавата.

Од Упрвата за јавни приходи додаваат и дека со законските измени и новите даночни процедури за персонален данок физичките лица кои остваруваат приходи од продажба на сопствени земјоделски производи, за приходите остварени почнувајќи од 1 јануари 2018 година немаат обврска за поднесување пријава за регистрација на обврзниците кои остваруваат приходи од земјоделска дејност.

Видете следно

denari

Државата ќе враќа ДДВ околу 30.000 денари за секое семејство – еве што треба да направите

Еден од начините како да се вратат парите кон граѓаните е преку враќање на 15 …