Повисоки продажните цени на производителите на индустриски производи


Според податоците на Државниот завод за статистика, во декември 2017 година, продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари се повисоки за 1.2% на месечно ниво, а за 4.6% на годишно ниво.

Во декември 2017, во споредба со ноември 2017 година, продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари се повисоки во секторот Рударство и вадење на камен за 7.1%, а во секторот Преработувачка индустрија за 0.3%.

Во декември 2017, во споредба со декември 2016 година, продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари се повисоки во секторот Рударство и вадење на камен за 38.5%, а во секторот Преработувачка индустрија за 0.6%.

Според податоците на Државниот завод за статистика, во декември 2017 година, продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, се повисоки за 0.4% на месечно ниво, а за 2.9% на годишно ниво.

Во декември 2017, во споредба со ноември 2017 година, продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, се повисоки во секторот Рударство и вадење на камен за 5.1%, во секторот Преработувачка индустрија за 0.1%, а во секторот Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација се пониски за 1.0%.

Во декември 2017, во споредба со декември 2016 година, продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, се повисоки во секторот Рударство и вадење на камен за 21.8%, во секторот Преработувачка индустрија за 1.5%, а во секторот Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација се пониски за 1.2%.

Видете следно

Откупот и продажбата на земјоделски производи се намалени за 4.4%

Според податоците на Државниот завод за статистика, во второто тримесечје од 2018 година, откупот и …