Продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар се повисоки за 1.4% на месечно ниво


Според податоците на Државниот завод за статистика, во февруари 2017, продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар се повисоки за 1.4% на месечно ниво, односно за 0.7% на годишно ниво.

Во февруари 2017, во споредба со јануари 2017, продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар се повисоки во групите Интермедијарни производи, освен енергија за 3.3%, Нетрајни производи за широка потрошувачка за 1.1%, Енергија за 0.7% и Трајни производи за широка потрошувачка за 0.1%.

Во февруари 2017, во споредба со февруари 2016, продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар се повисоки во групите Трајни производи за широка потрошувачка за 2.0%, Енергија за 1.5% и Нетрајни производи за широка потрошувачка за 1.0%.


Видете следно

Емилија Нацевска и Ана Митреска се именувани за вицегувернери на НБРМ

Во рамки на 60. седница на Собранието на Република Македонија, на 18 октомври 2018 година, …