trgovija4

Прометот во трговијата на мало номинално бележи пораст

Според дефинитивните податоци на Државниот завод за статистика, во 2017 година, прометот во трговијата на мало номинално бележи пораст, особено во групите/класите: Трговија на мало со непрехранбени производи, освен горива,

Трговија на мало со храна, пијалаци и тутун и Трговија на мало, освен горива , додека реално прометот во трговијата на мало бележи опаѓање во групата/класа Трговија на мало со моторни горива.

Индикаторите за промет во трговијата го мерат прометот во трговијата на големо и во трговијата на мало, и тоа во форма на номинални и реални (ценовно приспособени) индекси, а не во апсолутни износи.

Поради тоа, индикаторите служат исклучиво за следење на динамиката (развојот), а не за оценка на нивото на прометот. Податоците што се објавуваат се дефинитивни податоци пресметани врз база на 2010 година (базна година) и во споредба со истиот месец од претходната година.

Пресметаните индекси не се приспособени (сезонски, календарски и по работни денови).

 

Видете следно

DSC_2298

Министерот за правда, Билен Салији, учествуваше на отворањето на Петтиот регионален форум  за владеење на правото во Југоисточна Европа

Министерот за правда, Билен Салији, денеска учествуваше на отворањето на дводневниот  Петти  регионален форум  за …