Во тек е јавниот повик за финансирање проекти и активности од областа на културата од интерес на Градoт за 2018 година


Градот Скопје ги потсетува граѓаните дека е во тек Јавниот повик за финансирање проекти и активности од областа на културата од интерес на Градoт за 2018 година, а кој ќе трае до 18.12.2017 година. На овој јавен повик може да се поднесат предлог-проекти за следните области:

1. Поддршка на проекти, манифестации и активности во доменот на професионалното, аматерското и младинското делување во следните области:

1.1 Изведбени уметности
1.2 Музички уметности
1.3 Визуелни уметности и уметност на новите медиуми
1.4 Издавачка и библиотечна дејност
1.5 Музејска дејност и промоција на културното наследство

2. Меѓународна соработка
3. Професионална, аматерска и младинска како поткатегории за секоја област.

На Јавниот повик имаат право да учествуваат уметници, самостојни уметници, установи од областа на културата, здруженија на граѓани, фондации и други правни и физички лица што вршат дејност од областа на културата во согласност со Законот за култура и други позитивни законски прописи во Република Македонија.
Резултатите од Конкурсот ќе бидат објавени во „Службениот гласник на Град Скопје“ и на официјалниот веб портал на Град Скопје www.skopje.gov.mk, со објавување на Програмата за финасирање програми и проекти од областа на културата од интерес на Градот Скопје за 2018 година.
И оваа година, со цел добивање поквалитетни програми од јавните установи од областа на културата на Град Скопје, на официјалниот веб портал на Град Скопје www.skopje.gov.mk, е објавен и Јавен повик за доделување средства за финансирање и поддршка на програмите на јавните установи од областа на културата основани од Градот Скопје, на кој 8-те установи од областа на културата ќе можат да поднесат апликации за предлог проекти. Повикот ќе трае до 18.12.2017 година.

Повикот за финансирање на јавните установи од областа на културата заедно со пријавата може да се подигне на следниот линk:
http://skopje.gov.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=654

Дополнителни информации може да се добијат на следните телефонски броеви: 02/ 3297-323, 02/ 3297-324, 02/ 3297-289 и на мејл адресата kultura@skopje.gov.mk.


Видете следно

Oбјавен Конкурсот за доделување месечни надоместоци на самостојните уметници за 2019 година

Министерството за култура денеска во печатените медиуми и на веб-страницата www.kultura.gov.mk го објави Конкурсот за …