24/05/2017
teatar

Зголемен бројот на прикажаните филмски кинопретстави

Според податоците на Државниот завод за статистика, во 2016 година се опфатени 14 кина. Бројот на прикажани филмови изнесува 985, бројот на кинопретстави е 16 295, а бројот на посетители е 441 017.

Во 2016 година, во споредба со 2015 година, бројот на прикажаните филмски кинопретстави е зголемен за 9.7%.


kinopretstavi

Видете следно

Novi avtobuski postojki (KJ Pitu) (1)

Вкупниот број на превезени патници во патниот патнички превоз е зголемен за 6.5%

Според податоците на Државниот завод за статистика, во првото тримесечје од 2017 година, во однос …