Акциите на Македонски Телеком денес со најголем пораст


На 01.08.2014 година на Македонската берза е остварен промет од редовното тргување од 3.513.429,61 денари (57.125,41 евра) од кои 3.510.129,61 денари се остварени на Официјалниот пазар, додека на Редовниот пазар се истргувани хартии од вредност во вредност од 3.300,00 денари.

Прометот од редовното тргување со акции на дневно ниво бележи зголемување од 607,88% во споредба со претходниот трговски ден.

Од акциите кои што се тргуваат на Официјалниот пазар најголемо учество во вкупниот дневен промет имаа акциите на Комерцијална банка Скопје со промет од 1.429.810,00 денари.

На Официјалниот пазар најголем пораст на 01.08.2014 година забележаа акциите на Македонски Телеком Скопје со процентуален пораст на просечната цена од 1,00%.


Видете следно

Општина Кисела Вода продолжува да работи во насока на справување со вирусот „Ковид – 19.

Денеска согласно владините мерки Општината објави Јавен повик за online работа за достава на неопходни …