admin

Регионалниот проект на УСАИД за поттикнување на растот објавува повик/известување за можност за финансирање до сите организации од Западен Балкан вклучувајќи ја и Македонија

USAID Catalyze Engines of Growth project го објавува својот прв повик за иновативни концепти за финансирање на растот на малите и средни претпријатија во земјите на Западен Балкан. Ги повикуваат сите заинтересирани и квалификувани организации да ги достават своите апликации/предлози за финансирање најдоцна до 17 Мај, 2021 година. За повеќе …

Повеќе »

Верман: Очекувам РФП да додели 5-7 гранта за македонски конзорциуми, со просечна вредност од околу 300 000 евра

Фондот за регионални предизвици е уникатен  инструмент за финансирање, дизајниран да ја зголеми вработливоста на завршените ученици со стручно образование и обука, а вооедно да ја засили продуктивноста и конкурентноста на компаниите. Фондот има цел да го зајакне квалитетот и релевантноста на стручното образование и обука за пазарот на трудот …

Повеќе »

Компанијата „Певец“ продава земјиште во Македонија

Друштвото ПЕВЕЦ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ експорт-импорт со ова објавува повик за доставување на писмо за намера за купување на следните недвижности коишто се наоѓаат во Република Македонија: Катастарска општина КИСЕЛА ВОДА 2 (АЕРОДРОМ), ИМОТЕН ЛИСТ: 43021, вкупна површина 41.013 м2; катастарска парцела: 2623/2 од 16.239 м2 и катастарска парцела: 2623/3 од …

Повеќе »

Статистички податоци од Народна банка

Народна банка извести дека во последниот квартал од минатата година, кај финансиските трансакции со нерезиденти се остварени позначајни нето-приливи од директни инвестиции (313,8 милиони евра). Приливите по овие основи овозможија финансирање на дефицитот на тековната сметка и на нето-одливите кај другите компоненти на финансиската сметка и придонесоа за раст на …

Повеќе »

Министерство за труд и социјална политика објави оглас за ангажирање 30 воспитувачи/ки

Министерството за труд и социјална политика (МТСП) објави оглас за ангажирање на 30 воспитувачи/ки за колегијална поддршка за подобрување на компетенциите на кадарот во градинките, нова прогарама којашто се спроведува во соработка со УНИЦЕФ, а е поддржана од Британска амбасада. На огласот којшто ќе трае до 14 декември годинава, може …

Повеќе »

Пуштени во оптек нови ковани пари за колекционерски цели

Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека се издадени и се пуштени во оптек кованите пари за колекционерски цели „Вага”, „Скорпија” и „Стрелец” од серијата „Хороскопски знаци” („Службен весник на Република Македонија” бр. 128/18 и 170/18). Кованите пари ги имаат следниве карактеристики: „ВАГА”       На аверсот, во …

Повеќе »

Сковин со намалување на загубата во првата половина на 2018

Според неревидираниот финансиски извештај на Сковин – во 2018 година оперативните приходи изнесуваат 107.387 илјади денари и   во однос на 2017 се со тренд  на зголемување што значи дека пораснале за 14 индексни поени. Во првата половина на 2018 година приходите од продажба на домашен пазар се намалени  во однос на …

Повеќе »

Дали Цементарница Усје АД ги губи странските пазари?

Согласно објавените неревидирани финснсиски извештаи на Македонската берза, Цементарница Усје за првата половина од годинава покажува пад на добивката од редовно работење пред оданочување за 13,5% споредено со истиот период лани. Во апсолутен износ станува збор за намалување на добивката од 1,2 милиони евра, со што износот на добивка за првите …

Повеќе »