Бугарија со поголем пораст од Германија и Франција заедно


Економскиот раст на Бугарија во почетокот на 2019 година е поголем од растот на Германија и Франција заедно.

Реалниот раст на БДП во Бугарија се зголеми од 3,1% во 2018 година на 3,5% на годишно ниво во првиот квартал од 2019 година. Реалниот раст на БДП се очекува да биде околу 3,3% за 2019 и 3,4% во 2020 година во согласност со пролетната прогноза на Европската комисија.

Поради неповолната надворешна ситуација економијата на Бугарија ќе расте со послабo темпо во споредба со второто полугодие на 2019 година, а потоа ќе ја задржи истата стапка на раст и во 2020 година, се вели во летната прогноза.

Реставрацијата на извозот започна во втората половина на 2018 година и продолжи во првите месеци од 2019 година и ова силно придонесе за економски раст. Брзиот раст на извозот на неколку релативно мали дестинации надвор од ЕУ во првите месеци од 2019 година подразбира потенцијално висок капацитет на бугарската економија за пренасочување на извозот. “Ако влезот на нови извозни пазари е одржлив, ова може да доведе до уште подобри извозни перформанси во иднина”, истакнуваат авторите на анализата.

Фото: 24chasa.bg

Генерално, авторите на прогнозата очекуваат да ја стимулираат инвестициската активност во блиска иднина. “Позитивните трендови во расположливиот доход на населението треба да помогнат да се одржи динамиката на приватната потрошувачка. А во исто време одржлив пораст на добивката создава соодветни услови за финансирање и оптимистички очекувања во однос на стимулирањето на инвестициска активност, пишува во летната прогноза на Европската комисија.


Видете следно

Стапката на раст на бруто-домашниот производ (БДП) за третото тримесечје од 2019 година изнесува 3.6 %

Според проценетите податоци на Државниот завод за статистика, стапката на раст на бруто-домашниот производ (БДП) …