ЕКОНОМИЈА

Зошто централите на многу од меѓународните компании се во Холандија?

Кога ќе слушнеме “даночен рај”, обично замислуваме некој далечен остров во јужните мориња. Многу поретко во нашите умови изникнуваат Холандија, Луксембург, Швајцарија и Кипар, иако во Европа се смета дека тие ги нудат најдобрите олеснувања на даночни режими. Нема ограничувања за странските директни инвестиции Странските компании можат да поседуваат 100% …

Повеќе »

Откупот и продажбата на земјоделски производи се намалени за 14.2%

Според податоците на Државниот завод за статистика, во првото тримесечје од 2017 година, откупот и продажбата на земјоделски производи се намалени за 14.2% во однос на истиот период од претходната година. Кај откупот на земјоделски производи од индивидуалните производители е забележано намалување за 30.0%, а кај продажбата на земјоделски производи …

Повеќе »

Кои се деловните тенденции во преработувачката индустрија за април 2017 година

Според оценката на раководителите на деловните субјекти, индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во април 2017 година е за 0,1 процентен поен понизок во однос на претходниот месец, а во однос на април 2016 година е зголемен за 2.6 процентни поени. Состојбата на обезбеденоста на производството со порачки во април …

Повеќе »

Продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, се повисоки за 0.7% на месечно ниво, а за 4.9% на годишно ниво

Според податоците на Државниот завод за статистика, во март 2017, продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, се повисоки за 0.7% на месечно ниво, а за 4.9% на годишно ниво. Во март 2017, во споредба со февруари 2017, продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, се повисоки во …

Повеќе »

Продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари се повисоки за 10.4% на годишно ниво

Според податоците на Државниот завод за статистика, во март 2017, продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари се повисоки за 1.4% на месечно ниво, а за 10.4% на годишно ниво. Во март 2017, во споредба со февруари 2017, продажните цени на производителите на индустриски производи на странски …

Повеќе »

Прометот остварен на странски пазари бележи пораст од 20.1%

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на прометот во индустријата во март 2017 година, во однос на март 2016 година, изнесува 116.6. Прометот во индустријата остварен на домашниот пазар во март 2017, во однос на март 2016 година, бележи пораст од 2.7%, а прометот остварен на странски пазари …

Повеќе »

Се намали бројот на туристите и бројот на ноќевања во март 2017 година, во однос на лани

Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на туристите во март 2017 година изнесува 43 033, а бројот на ноќевањата изнесува 91 532. Бројот на туристите во март 2017 година, во однос на март 2016 година, е намален за 3.5%, а бројот на ноќевањата е намален за 3.2%. Бројот …

Повеќе »

Врвни швајцарски обуки за подобрување на вештините на туристичките работници

Процесот на сертификација на обучувачи од Македонија за спроведување на обуки во туризмот според методологијата на швајцарската Академија за хотелски менаџмент во Луцерн (СХЛ), започнат пред скоро една година, заврши со доделување на сертификати на 16 обучувачи. Со здобивањето на овие сертификати обучувачите се овластени да спроведуваат обуки од областа …

Повеќе »

Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ ја одржа редовната седница

На 9 мај 2017 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија во контекст на поставеноста на монетарната политика. На седницата на Комитетот беше одлучено …

Повеќе »