ЕКОНОМИЈА

ИНРЕКОМ: Европската Комисија има забелешки кои како домашна работа треба македонската Влада да ги спроведе

Институтот за развој на електронски комуникации ИНРЕКОМ Скопје, во продолжение ги сумира деловите од Извештајот на ЕК кои се однесуваат на инфоматичкото општество, електронските комуникации, медиумите и слободата на говор. Иако извештајот на Европската Комисија за напредокот за 2019 година на Р.С. Македонија дава безусловна, чиста препорака за почеток на …

Повеќе »

Бектеши: Нацрт измените на законите за турстичка и за угостителска дејност усогласени со европските норми и решенија

Во просториите на Министерството за економија вчера се одржа работен состанок во врска со нацрт измените на законите за турстичка и за угостителска дејност, предводен од страна на министерот за економија Крешник Бектеши на кој учествуваа претставници на туристичкото стопанство, државните инспекции како и на Aгенцијата за промоција и поддршка …

Повеќе »

Пад на бројот на работниците во индустријата

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на бројот на работниците во индустријата во април 2019 година, во однос на април 2018 година, изнесува 98.4. Бројот на работниците во секторот Рударство и вадење на камен во април 2019 година, во однос на април 2018 година, бележи пад од 0.6 …

Повеќе »

Анѓушев: Странските инвеститори внеле 78,8 милиони евра во првите три месеци

Вкупно 78,8 милиона евра во првите три месеци е влезен капитал на странските компании во земјава во првите три месеци истакна заменик на претседателот на Владата на Северна Македонија, Кочо Анѓушев. Тој посочи дека кај странските директни инвестиции постојат повеќе категории и непотребно се вознемирува јавноста од страна на некој …

Повеќе »

Индустриското производство во секторот преработувачка индустрија бележи пораст од 4.5 %

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на индустриското производство во април 2019 година, во однос на април 2018 година, изнесува 105.5. Гледано по сектори, индустриското производство во секторот Рударство и вадење на камен во април 2019 година, во однос на април 2018 година, бележи пораст од 3.5 %, …

Повеќе »

Од јавната дебата за Стратегијата за едно општество и интеркултурализам во Струмица: Да направиме од мозаикот на нашата земја убава приказна како едно заедничко општество

Во Струмица се одржа четвртата, од серијата јавни дискусии за претставување на нацрт текстот на „Националната стратегијата за развој на концептот за едно општество и интеркултурализмот во Република Северна Македонија“. Јавната дискусија со поздравен говор ја отвори градоначалникот на Струмица, Коста Јаневски, кој меѓу другото ја поздрави изработката на стратегијата …

Повеќе »

Донесени Стратегискиот план и Програмата на истражувачката активност на Народната банка за следниот тригодишен период, како и неколку одлуки во сферата на банкарското работење

Советот на Народната банка денес одржа редовна седница на која ги донесе Стратегискиот план и Програмата на истражувачката активност на централната банка за периодот 2020-2022 година. Стратегискиот план за следниот тригодишен период содржи единаесет стратегиски цели коишто јасно ја изразуваат определбата на Народната банка за одржување ниска и стабилна инфлација …

Повеќе »

НБРМ ја објави годишната информација за плаќањата во земјава за минатата година

Народната банка ја објави Годишната информација за плаќањата во земјава во 2018 година. Во Информацијата се анализираат состојбите во платниот промет и платните инструменти во земјава со споредбен осврт на клучните показатели со показателите на ниво на Европската Унија (ЕУ). Минатата година, вредноста на плаќањата извршени од физичките и правните …

Повеќе »

Бројот на живородените деца е намален за 13.3 %, а бројот на умрените лица бележи зголемување од 3.7 %

Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на живородените деца во првото тримесечје од 2019 година, во споредба со истиот период од претходната година, е намален за 13.3 % и изнесува 4 555 живородени деца. Бројот на умрените лица во првото тримесечје од 2019 година бележи зголемување од 3.7 …

Повеќе »