ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Квалитети на успешниот претприемач

Квалитетите на успешниот претприемач, без разлика дали се работи за самовработен во мало претпријатие или голема корпорација, вклучуваат перспективи и посебен начин на однесување. Некои луѓе имаат природен осет за правење на бизнис, додека пак други можат да ги развијат квалитетите со тек на време. Имено, успешните бизнис претприемачи имаат …

Повеќе »