Еве зошто СМК поднесе кривични пријави против Заев и министерот за надворешни работи Никола Димитров


(1) Повелбата на Обединетите Нации и Универзалната декларација за човекови права во коишто правото на државното име Македонија е неотуѓиво, неотстапно и неприкосновено веќе апсолвирано право на самоопределување и самоидентификација на Македонскиот народ!

(2) Резолуцијата 817(1993) од 7 април 1993 година, на Советот за безбедност на Обединетите Нации и Резолуцијата 47/225 од 8 април 1993 година на Генералното Собрание на Обединетите Нации со која Македонија е примена во членство на Обединетите Нации, при што не се прејудицира ПРОМЕНА НА ИМЕТО НА ДРЖАВАТА туку со упатува на РАЗГОВОР ЗА РАЗЛИКАТА по државното име Македонија со Владата во Атина, со напомена: Додека траат разговорите, само во системот на Обединетите Нации, и времено, на Македонија да и’ се обраќаат како “поранешна Југословенска Република Македонија“.

(3) Барањето на Република Македонија А/47/876-S/25147 за прием во членство на Обединетите Нации, поднесено под државното име Македонија.

(4) “поранешна Југословенска Република Македонија“ не е меѓународно име чијашто замена се договара со ново меѓународно име, туку времено обраќање само во системот на Обединетите Нации додека траат разговорите за разликата за државното име Македонија меѓу владите во Скопје и Атина. Македонија нема сложено или композитно име што се состои од два или повеќе збора, ниту име за внатрешна употреба и име за надворешна употреба, ниту име за дома и меѓународно име за светот, името на државата се состои само од еден единствен збор – зборот Македонија!

(5) Извештајот на Арбитражната комисија на Конференцијата за Југославија на Европската Заедница, усвоен од Советот на Европската Заедница на 16 декември 1991 година, според којшто Република Македонија ги исполнува условите од Насоките за признавање на новите држави во Источна Европа и во Советскиот Сојуз и од Декларацијата за Југославија, според што “употребата на името Македонија не содржи какви и да е територијални претензии кон друга држава“.

(6) Амандманите на членот 3 и 49 од Уставот, усвоени на 6 јануари 1992 година, по барање на Европската Унија, а под притисок на Грција, со коишто се потврди дека “Македонија нема територијални претензии кон соседните држави“ и “во грижата за положбата и правата на македонското малцинство во соседните држави Македонија нема да се меша во нивните внатрешни работи“!

(7) Пресудата на Меѓународниот суд во Хаг од 5 декември 2011 година, а по тужба од Македонија против Грција во 2008 година, со којашто се суспендира суспензивното право на Грција во меѓународните организации и се потврди правото на Македонија да поднесува барање за членство и да членува во меѓународни оранизации под државното име, со право на Грција само “да приговара доколку во овие меѓународни организации на Македонија и’ се обраќаат под државното име, различно од временото обраќање во Обединетите Нации додека траат разговорите“ и ништо повеќе од тоа!

СМК наведува дека дејствијата, спротивни на горенаведените акти, Зоран Заев и Никола Димитров ги преземаат спротивно на уставната обврска како претседател на Владата на Република Македонија и министер за навдорешни работи да ги штитат уставниот поредок и суверенитетот на Република Македонија, иако на 31 мај 2017 година пред Собранието на Република Македонија дале свечена изјава дека ќе го чинат тоа. Имено, во согласност со Глава VII членот 116 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, претседателот на Владата заедно со министрите, пред преземањето на должноста, дадоа свечена изјава пред Собранието, која гласи: “Изјавувам дека функцијата (се наведува функцијата) ќе ја вршам совесно и одговорно и ќе го почитувам Уставот и законите на Република Македонија”. Свечените изјави им се потпишани и предадени на претседателот на Собранието.


Видете следно

Спасовски: Обезбедени се пари за функционирање на државата до крајот на годината

Сите пари за нормално функционирање до крајот на годината се обезбедени, во смисла на плати, …