ГРУПАЦИЈА ТЕТЕКС АД со драстичен пад на приходите од продажба на домашниот пазар


ГРУПАЦИЈА ТЕТЕКС АД за периодот јануари-септември 2014 година искажа финансиски резултати во неревидираниот консолидиран Биланс на успех

Отварените оперативни приходи се 217.479 илјади  и следи:

Приходите од продажба на готови производи и услуги се :

2014                                            2013

Пазар                              износ              %                       износ        %

(во 000 ден)                          (во 000 ден)

Домашен пазар            81.811       49                            123.713      61

Странски пазар             86.304       51                           79.189       39

 

Вкупно                          168.115     100                         202.902      100

Останати оперативни приходи:

2014                                            2013

(во 000 ден)                          (во 000 ден)

23.766                                   242.930

Ставката останати оперативни приходи ги содржи приходите од продажбата  на недвижности од поврзаното друштво Петролгас.

Заклучно со 30.09.2014 год. загубата изнесува 126.718 илјади.

Истиот период 2013 год.беше остварена добивка од 121.115 илјади.

 

Во консолидацијата се вклучени друштвата:

ТЕПЛАСТ  ДООЕЛ – Тетово

ПЕТРОЛГАС – Тетово

ТЕПРОМ  ДООЕЛ – Београд

ТТК Банка- Скопје (по метод на основна главнина)

 


Видете следно

Општина Кисела Вода продолжува да работи во насока на справување со вирусот „Ковид – 19.

Денеска согласно владините мерки Општината објави Јавен повик за online работа за достава на неопходни …