Индексот на цените во земјоделството во јуни 2018 година, во однос на истиот месец од претходната година, кај инпутот е зголемен за 8.0%, а кај аутпутот бележи зголемување од 4.6%


Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на цените во земјоделството во јуни 2018 година, во однос на истиот месец од претходната година, кај инпутот е зголемен за 8.0%, а кај аутпутот бележи зголемување од 4.6%.

Во јуни 2018 година, во споредба со јуни 2017 година, индексот на цените на инпут 1 (тековно потрошени средства во земјоделството) изнесува 108.5, а индексот на цените на инпут 2 (средства наменети за инвестиции во земјоделството) изнесува 101.2.

Во делот аутпут, во јуни 2018 година, во споредба со јуни 2017 година, индексот на цените на растителното производство изнесува 104.1, а индексот на цените на добиточното производство изнесува 105.7.


Видете следно

АППТ: 308,05 милиони долари директно во македонската економија од туризмот

Третиот квартал на 2019 година резултираше со девизен прилив од туризам поголем за 4,77% за …