Инфлацијата во Германија достигна 2 проценти


 Инфлацијата во Германија достигнала 2% на годишно ниво во август, покажува конечната проценка на Сојузниот завод за статистика во Визбаден.

На месечна основа инфлацијата е 0,1%. Индикаторите се совпаѓаат со прогнозите на аналитичарите.

Инфлацијата во Германија, пресметана според стандардите на ЕУ / хармонизиран индекс на потрошувачки цени /, во август изнесува 1,9% на годишна основа, а на месечна останува иста. Овие податоци, исто така, се совпаѓаат со експертските проценки.


Видете следно

Одржана редовната седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ

На 13 ноември 2018 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика …