Инфлацијата во Германија достигна 2 проценти


 Инфлацијата во Германија достигнала 2% на годишно ниво во август, покажува конечната проценка на Сојузниот завод за статистика во Визбаден.

На месечна основа инфлацијата е 0,1%. Индикаторите се совпаѓаат со прогнозите на аналитичарите.

Инфлацијата во Германија, пресметана според стандардите на ЕУ / хармонизиран индекс на потрошувачки цени /, во август изнесува 1,9% на годишна основа, а на месечна останува иста. Овие податоци, исто така, се совпаѓаат со експертските проценки.


Видете следно

Немањето побарувачка има најголемо влијание врз ограничувањето за подобрување на тековната градежна активност

Според оценката на раководителите на деловните субјекти од областа на градежништвото, индикаторот на доверба во …