Инвеститор на ул. “Мајаковски“ сам ја отстранува дивоградбата


Општина Центар нема да ги толерира дивоградбите и самоволното градење на својата територија.

На улица “Мајаковски“ инвеститорот незаконски и непочитувајќи го одобрението за градење при градбата на објектот за станбено домување изградил на мезанин арматурно бетонска плоча со димензии 8.23 х 5.50 и второ поткровје со димензии 17 метри на 9.75 метри.

Од страна на овластениот градежен инспектор, на инвеститорот со решение му е наредено во определен рок да ги отстрани недостатоците и да ја усогласи градбата.

За да не дојде до присилно отстранување и уривање на дивоградбата, инвеститорот ја прекина изградбата и сам пристапи кон отстранување на дивоградбата.

Општина Центар и овластените градежни инспектори внимателно ја следат состојбата на теренот во општина Центар и ќе интервенираат при секое отстапување од правосилните одобренија за градење.


Видете следно

Со „Digital for Entrepreneurship“ Македонија се приклучи на European SME Week

Оваа среда (20.11.2019) во организација на European Business Association, Град Скопје и Piksel, а поддржана …