Breaking News

Исплатена финансиска поддршка за одгледувачите на говеда и пчелни семејства


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој денеска ја реализираше исплатата на финансиската поддршка за обележани грла говеда и за регистрирани презимени пчелни семејства.


Корисници на поддршката се земјоделските стопанства кои одгледуваат говеда, односно земјоделските стопанства кои поседуваат минимум 20 пчелни семејства.


-Вкупно 8 016 одгледувачи на говеда добиваат финансиска поддршка во вредност од 288 милиони денари, додека 185 милиони денари се исплатени на 5 099 апликанти кои поседуваат пчелни семејства. Во текот на минатата недела се реализираа повеќе исплати кои го опфаќааат сточарскиот и живинарскиот сектор. Исплатени се субвенциите за говеда, овци, кози, маторици, пчели, бројлери и амортизирани несилки. Вкупнo исплатената финансиска поддршка изнесува 1,170 милијарди денари. Од почетокот на годината, вклучувајќи ги и исплатите за растителното производство, исплатената поддршка за само еден месец изнесува 2,7 милијарди денари. Со овие сериозни средства ја покажуваме посветеноста за задржување и зголемување на земјоделското и сточарското производство, вели директорот на Платежната агенција Никица Бачовски. мч/лв/