Јавното претпријатие за државни патишта во 2019.та година ќе потроши средства за инвестиции од над 13 милијарди денари


Вчера Владата ја усвои информацијата за Годишната програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта за 2019-та година.

Според истата, Јавното претпријатие за државни патишта годинава ќе потроши средства за инвестиции во вкупна вредност од над 13 милијарди денари, од кои речиси 3 милијарди се сопствени средства на претпријатието.


Видете следно

Потпишан нов меморандум за соработка: Регулаторните институции на финансискиот систем ќе ги зајакнат активностите за подигнување на нивото на финансиска писменост и ќе започнат активности за подобрување на финансиската инклузија на населението

Регулаторните институции на финансискиот систем на земјава ќе ги зајакнат активностите за подигнување на нивото …