Како ќе изгледа светот по 10 години?


Извршниот претседател на компанијата Ерик Шмит и шефот на Google Ideas и поранешен советник во Стејт департментот на САД Џаред Коен, ја претставија својата визија за иднината на светот во книгата “Новата дигитална ера”.

• Виртуелни убиства на честа – идентитетот, која е највредното богатство на човекот, се почесто ќе станува објект на онлајн напади.

• Балканизација – фрагментацијата на Интернет на регионални или државно контролирани мрежи. “Во следната деценија главното прашање најверојатно ќе биде не дали едно општество има пристап до Интернет, а каква верзија ужива”, истакнуваат авторите на книгата.

• Виртуелен суверенитет и државност – групи, кои немаат сопствена држава, може да одлучат да изградат онлајн идентитет со сопствена мрежа.

• Интернет траги – она што постирате на Twitter, Facebook или други социјални мрежи, не може да биде целосно отстрането. Каков ќе e ефектот од тоа ќе зависи од политичкиот систем и нивото на државна контрола.

• Сајбер – сајбер нападите ќе се зголемат. Тактиките на сајбер војните ќе се користат како од терористи, така и од различни држави.

• Транснационални револуции – идните револуционерни движења ќе бидат повеќе наднационални. Јазикот нема да е бариера со напредни програми за преведување. Ќе бидеме сведоци на “револуционерни туристи”.


Видете следно

Заштита на децата во дигиталниот свет – Kaspersky Safe Kids и детски смарт часовници од Македонски Телеком

Македонски Телеком воведува алатки за заштита на децата во дигиталниот свет: Kaspersky Safe Kids и детски смарт …