Најдарежливи земји во светот


Покрај поделбата на најбогати и најсиромашни земји според БДП, интересна е поделбата на тоа кои земји се најдарежливи во светот.

Оваа поделба е од големо значење поради тоа што многу земји од сиромашниот свет всушност во голема мера зависат од помошта на земјите од богатиот свет.


Интересно е што сите десет земји кои се карактеризираат со голема дарежливост доаѓаат од европскиот континент. Имено, дарежливоста е изразена во парична помош по per capita – глава на жител.

Листата на десетте највеликодушни земји е следната:

Луксебмург…………………………………………………………………………..490,59
Данска………………………………………………………………………………….389,53
Норвешка……………………………………………………………………………..302,51
Холандија……………………………………………………………………………..241,39
Шветска………………………………………………………………………………..188,24
Обединетото Кралство…………………………………………………………..176,06
Финска………………………………………………………………………………….162,36
Ирска…………………………………………………………………………………….147,72
Швајцарија…………………………………………………………………………….145,61
Белгија…………………………………………………………………………………..103,15

Извор: CIA World Factbook

 


Видете следно

Анализа на Уникредит: Кинески заеми на Западен Балкан од три до 20 отсто од БДП

Кинеските заеми на Западен Балкан привлекуваат сè поголемо внимание како резултат на геополитичките и економските …