Намален бројот на дипломираните студенти на додипломски студии на високите стручни школи и факултетите за 10 %


Според податоците на Државниот завод за статистика добиени од пристигнатите извештаи, во Република Северна Македонија, бројот на дипломираните студенти на додипломски студии на високите стручни школи и факултетите, во 2018 година во споредба со 2017 година, е намален за 10 %.

Од вкупниот број дипломирани студенти, 87 % се редовни, а 13 % се вонредни студенти.

Процентот на дипломирани студентки изнесува 58.9 %.

Од вкупниот број студенти, 33.6 % дипломирале во рокот, додека 66.4 % дипломирале по рокот.


Видете следно

Второ издание на поетската манифестација Антево слово

На 10 декември 2019 година со почеток во 19:00 часот, во спомен собата на Анте …