Од издадените одобренија за градење 53.8 % се наменети за објекти од високоградба


Според податоците на Државниот завод за статистика, во април 2018 година се издадени 249 одобренија за градење,  што е за 3.9 % помалку во однос на истиот месец од претходната година.

Според издадените одобренија за градење, предвидената вредност на објектите изнесува 6 214 781 илјада денари, што е за 73.3 % повеќе во однос на истиот месец од претходната година.

Од вкупниот број издадени одобренија за градење, 134 (53.8 %) се наменети за објекти од високоградба, 44 (17.7 %) за објекти од нискоградба и 71 (28.5 %) за објекти за реконструкција.

Од вкупно 249 објекти, на 161 (64.7 %) како инвеститори се јавуваат физички лица, а на 88 (35.3 %) објекти инвеститори се деловни субјекти.

Во извештајниот период е предвидена изградба на 965 станови, со вкупна корисна површина од 62 340 м2.

 


Видете следно

АНАЛИЗА: Голем Буџет, големи амбиции – детали за капиталните расходи !

За патна и железничка инфраструктура догодина планирано е да се потрошат 84,5 милиони евра.  За технолошко …