Општина Кисела Вода денеска додели 71 ваучер за новороденчиња


Денеска Општина Кисела Вода додели 71 ваучер за новороденчиња, од кои 38 за женски и 33 за машки деца.

Ваучерите на семејствата кои имаат новороденче им ги подели секретарот на Општината, Александар Алексовски.

Општина Кисела Вода паричната помош во висина од 6000 денари ја доделува со цел да им излезе во пресрет за првичните потреби на семејствата кои имаат принова и се со адреса на живеење на нејзината територија. Заинтересираните за добивање на истата, во рок од 90 дена од раѓањето на детето треба да поднесат барање и со него да достават на увид важечки лични карти или други исправи за лична идентификација, извод од матична книга на родените за новороденчето и фотокопија од трансакциона сметка.Видете следно

Зошто е потребно Вашата компанија да има убав и уреден двор ?

Уредените дворови придонесува до поголема продуктивност и подобар имиџ во јавноста. Како да создадете подобар …