Општина Кисела Вода денеска додели нови 60 ваучери за новороденчиња, 22 за женски и 38 за машки деца.


Ваучерите во висина од 6000 денари на семејствата од Кисела Вода им ги подели секретарот на Општината, Александар Алексовски.

Локалната самоуправа паричната помош ја доделува со цел да им излезе во пресрет за првичните потреби на семејствата кои имаат принова и се со адреса на живеење на нејзината територија.

Барањата за добивање ваучер потребно е да се поднесат во рок од 90 дена од раѓањето на детето. Со истите треба да се достават на увид важечки лични карти или други исправи за лична идентификација, извод од матична книга на родените за новороденчето и фотокопија од трансакциона сметка.


Видете следно

Ново: Аплицирај за кредит преку порака

ФД Монимакс Финансиско како современа компанија со високи професионални стандарди постојано нуди иновативни, брзи и …