Општина Центар го реализираше Буџетскиот форум за сработените проекти  во 2019-та година


По четврти пат, Општина Центар го реализираше Буџетскиот форум за сработените проекти  во 2019-та година и го презентираше Нацрт-буџетот за планираните програми во 2020-та година.

Настанот се реализираше во две работни сесии и на две локации, во основните општински училишта „Димитар Миладинов“ и „Киро Глигоров“. На форумот учествуваше градоначалникот на Општина Центар, Саша Богдановиќ, општинската администрација и раководителите на секторите, како и сите заинтересирани жители на општина Центар, кои преку дискусија на нивните предлог-идеи, барања и предлози, заеднички го креираа Нацрт-буџетот на Општина Центар за 2020-та година, кој треба да биде изгласан на седницата на 10-ти декември оваа година.

„Со ова оставаме простор самите граѓаните да учествуваат во креирањето и носењето на буџетот за 2020-та година и освен овие средби кои ги имаме преку буџетскиот форум, граѓаните ја имаат  можноста за користење на алатките на официјалната веб страница на општината и електронски да ги доставуваат своите предлози за креирање на буџетот. Со ова, успеваме да покажеме дека Буџетот на Општина Центар успешно го креираме заедно со граѓаните“ – изјави градоначалникот, Саша Богдановиќ.

Врз основа на извештајот за извршување на буџетот, планираните приходи за 2019-та година изнесувале вкупно  1.094.361.000, додека реализираните приходи се 994.010.648, односно 91%.

Вкупниот буџет на Општина Центар за 2020-та година е проектиран на вкупен износ од 1.163.429.000,00. Основниот буџет изнесува 650.374.000,00 денари, буџетот на самофинансирачки активности (буџети на основни училишта и детски градинки) – 62.530.000,00 денари, буџетот на блок дотациите (буџети на основни училишта и детски градинки финансирани од ресорните Министерства) – 301.582.000,00 денари, буџетот на донации – 124.240.000,00 денари и буџетот на кредити – 24.703.000,00 денари.

По усвојувањето од страна на Советот на Општина Центар, Планот на програми за развој во вкупен износ од 156.700.000,00 денари, станува составен дел на Нацрт – буџетот на општината за 2020-та година.

Степенот на реализација на предложените активности ќе зависи од степенот на реализација на приходите во 2020 година.

 


Видете следно

Уште четири корисници на Заводот за рехабилитација „Бања Банско“ во Струмица ќе добијат свој топол дом

Уште четири корисници на Заводот за рехабилитација „Бања Банско“ во Струмица ќе добијат свој топол …