Пензионерите кои имаат пензија пониска од 14.000 денари нема да плаќаат за лекувањето во болнички здравствени установи


Вчера министрите на првата седница на Владата ја прифатија Предлог-програмата за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери и за обезбедување на средства за специјалистичко-консултативни и болнички здравствени услуги за корисниците на правото на социјална парична помош во Република Македонија за 2019-та година.

Според програмата, пензионерите кои имаат пензија пониска од 14.000 денари се ослободени од плаќање партиципација при лекувањето во болнички здравствени установи.

Додека корисниците на правото на социјална парична помош се ослободени од партиципација при користење на специјалистичко-консултативни и болнички здравствени услуги во Република Македонија.


Видете следно

Потпишан нов меморандум за соработка: Регулаторните институции на финансискиот систем ќе ги зајакнат активностите за подигнување на нивото на финансиска писменост и ќе започнат активности за подобрување на финансиската инклузија на населението

Регулаторните институции на финансискиот систем на земјава ќе ги зајакнат активностите за подигнување на нивото …