Подобрена профитабилноста на ОКТА во првиот квартал од 2019


ОКТА ја започна 2019 година со значително подобрена профитабилност. Клучен двигател е позитивниот ефект од залихите генериран преку нагорниот тренд на меѓународните цени на горивото, комбинирани со оптимизацијата на трошоците. Приходите од продажба достигнаа 5,613 милиони денари, споредено со 5,208 милиони денари во истиот период минатата година, како резултат на зголемените продажни количини и повисоките меѓународни цени на горивото. Бруто маржата бележи нагорен тренд и изнесува 232 милиони денари, надминувајќи ја маржата од 185 милиони денари од истиот период минатата година, главно поради споменатите позитивни придвижувања. Добивката пред оданочување во првиот квартал од 2019 година достигна 29 милиони денари, споредено со загубата пред оданочување од 41 милиони денари забележана во истиот период минатата година. Подобрувањата се поттикнати од позитивниот ефект од залихите во износ од 41,6 милиони денари и како резултат на повисоките меѓународни цени на горивото во текот на првиот квартал од 2019 година, споредено со негативниот ефект од залихите во износ од 17,2 милиони денари забележан во истиот период минатата година, којшто беше резултат на надолниот тренд на меѓународните цени на горивото.

 


(Во милиони денари) 3M 2019 3M 2018 % разлика
Приходи од продажба 5,613 5,208 8%
Бруто маржа 232 185 25%
Добивка/ (Загуба) пред оданочување 29 (41)  

 

Ликвидноста на компанијата, како резултат на промените во структурата и динамиката на плаќања, остана на рекордно високо ниво, кое ѝ обезбеди на компанијата непречено да ги извршува своите оперативни активности, без притоа да ги употреби кредитните линии кои ги има на располагање.


Во текот на првиот квартал од 2019 година, ОКТА продолжи со реализација на редовните активности во делот на општествената одговорност. Во месец февруари се одржа традиционална крводарителска акција на која учествуваа голем број вработени. И оваа година, ОКТА ќе посвети големо внимание на кампањата за безбедност во сообраќајот „Јас внимавам“ која се реализира трета година по ред. ОКТА, преку својата практикантска програма, останува да биде силен поддржувач на образованието и на развојот на новите генерации во државата.

ОКТА ќе продолжи да се движи напред преку искористување на можностите за натамошно подобрување на деловните резултати и зголемување на оперативната ефикасност.


 


Видете следно

Актуелните мерки во Грција за угостителските објекти продолжени уште една седмица

Угостителските објекти во Грција уште една седмица ќе работат со ограничено работно време до полноќ, …