Погледнете по колку пари ќе добијат земјоделците во Србија оваа година


Министерството за земјоделство на Република Србија објави дека оваа година може да се очекуваат субвенции за земјоделците за одгледување на молзни крави и бикови.

Право на субвенции имаат секое правно лице, претприемач и физичко лице кое има регистрирано земјоделско стопанство.

Земјоделците кои се бават со овци и кози може да добијат субвенции од 7.000 денари по грло, за одгледување на маторици и свињи субвенцијата изнесува 15.000 денари, додека производителите вклучени во органското производство има дополнителен мотив од 40 проценти.

Државата ќе продолжи и оваа година со субвенционирање на производството на риба од 10 динари за килограм, а пчеларите во износ од 720 динари по кошница, а барањето за субвенции во пчеларството треба да се достави до 31 мај.

Министерството оваа година ќе продолжи и со кредитната поддршка, и рок на отплата на овие кредити е од една до три години со грејс период од една година.

Фиксната каматна стапка е три проценти годишно, или еден процент од физичко лице во области со тешки услови за работа во областа на земјоделството, како и за лица под 40-годишна возраст и жените.

Физичките лица можат да сметаат на заем до шест милиони динари, а легално до 18 милиони динари.

Крајниот рок за пријавување е 1 ноември, и овие кредити се наменети за купување на висок квалитет на одгледување животни и животни за гоење, машини и опрема за производство на стока, опрема за системи за автоматско наводнување и исхрана на добитокот, машини и опрема за ракување со ѓубриво и течно ѓубриво, опрема за вентилација на објекти и слично, како и опрема во пчеларството.


Видете следно

Градот Скопје денеска го затвора јавниот повик за субвенционирање на купувањето велосипеди за 2019 година

Градот Скопје ги информира граѓаните дека денеска го затвора јавниот повик за субвенционирање на купувањето …