Продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, се повисоки на месечно ниво за 0.4 %


Според податоците на Државниот завод за статистика, во јануари 2019 година, продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, се повисоки на месечно ниво за 0.4 %, а се пониски за 0.8 % на годишно ниво.

Во јануари 2019, во споредба со декември 2018 година, продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, се повисоки во секторот Рударство и вадење на камен за 1.3 % и во секторот Преработувачка индустрија за 0.4 %, а се пониски во секторот Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација за 0.1 %.

Во јануари 2019, во споредба со јануари 2018 година, продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, се пониски во секторот Рударство и вадење на камен за 17.1 % и во секторот Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација за 1.0 %, а во секторот Преработувачка индустрија се повисоки за 0.9 %.


Видете следно

Автентичното толкување на член 14 од Законот за данок на додадена вредност ќе даде позитивен импулс за натамошни инвестиции во ИКТ индустријата

Автентичното толкување на член 14 од Законот за данок на додадена вредност од страна на …