Продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, се повисоки на месечно ниво за 0.4 %


Според податоците на Државниот завод за статистика, во декември 2018 година, продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, се повисоки на месечно ниво за 0.4 %, а се пониски за 0.8 % на годишно ниво.

Во декември 2018, во споредба со ноември 2018 година, продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, се повисоки во секторот Рударство и вадење на камен за 0.7 %, и во секторот Преработувачка индустрија за 0.5 %, а се пониски во секторот Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација за 2.2 %.

Во декември 2018, во споредба со декември 2017 година, продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, се пониски во секторот Рударство и вадење на камен за 14.9 % и во секторот Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација за 1.7 %, а во секторот Преработувачка индустрија се повисоки за 0.7 %.


Видете следно

Најголемо влијание врз ограничувањето на обемот на производството има недостигот на квалификувана работна сила

Според оценката на раководителите на деловните субјекти, индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во јули …