Се одржува 32-та седница на советот на град Скопје


Советот на Град Скопје на денешната седница ќе разгледува и ќе расправа за поголем број предлог-одлуки и програми за работата на Градот Скопје.

На денешната седница Советот ќе расправа по Предлог- одлуки за донесување Регулациски планови на Генералниот урбанистички план на Град Скопје 2012-2022 за четврт: С 12, СИ 07 и СИ 12. Регулацискиот план на Генералниот урбанистички план може да се донесе за плански опфат за кој е донесен ГУП во кој се утврдени границите на четвртта да претставуваат граници на детално планирање. Регулацискиот план за четврт С 12 се наоѓа во општина Бутел, a Регулациските планови за четврт СИ 07 и СИ 12 се наоѓаат во општина Гази Баба.

Дополнително, на денешната седница советниците ќе расправаат и за Предлог- одлуката за давање согласност на Годишниот извештај за работата на ЈП „Паркови и зеленило“- Скопје за 2018 година.

Советниците на Град Скопје на денешната седница,  исто така,  ќе расправаат и по Предлог-одлука за давање согласност за Статутарна измена и дополнување на Статутот на ЈП „Градски паркинг“, а ќе расправаат и за Извештаите за работењето на јавните  установи  на Град Скопје за 2018 година.


Видете следно

Колку изнесува просечната месечна исплатена нето-плата по вработен ?!

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, …