Breaking News

Седница на Собранието на Република Северна Македонија


Собранието на Република Северна Македонија денеска ќе ја одржи 102-та седница.

Единствена точка на дневниот ред на седницата е Предлог на закон за дополнување на Законот за технолошки индустриски развојни зони. сст/мд/