SAMSUNG CAMERA PICTURES

Тркалезна маса на тема: Младите во Крива Паланка-состојби и предизвици


Здружението ,,Центар за младински иницијативи Цик-Цак“ од Крива Паланка, денес одджа тркалезна маса на тема:  Младите во Крива Паланка-состојби и предизвици. Тркалезната маса се одржува во рамки на проектот ,,Чекор поблиску“, кој е финансиран од страна на општината по Јавниот повик за финасиска поддршка на здружнија и фондации.

Проектот има за цел унапредување на општествената состојба на младите во Крива Паланка преку дефинирање на потребите на младите и јакнење на врските помеѓу младите,младинските организации и општината.

Во рамки на тркалезната маса, беа презентирани резултати од анализата на анкетниот прашалник, кој ова здружение го има спроведено, а кој се однесува на проблемите и потребите со кои се соочуваат младите на локално ниво, кој е спроведен на репрезентативна бројка од 312 лица на возраст од 14-29 години.

Како следна фаза од овој проект е предвидено, издавање на публикација за кокретните анализи, заклучоци и препораки, како и електронски пристап до анализите и податоците со кои ќе распполага ова здружение.

 


Видете следно

Шест стручни комисии одлучија 180 проекти да не добијат никаква подршка од Град Скопје

Град Скопје ги објави добитниците на Конкурсот за финансирање на манифестации, проекти и творештво на …