SAMSUNG CAMERA PICTURES

Тркалезна маса на тема: Младите во Крива Паланка-состојби и предизвици


Здружението ,,Центар за младински иницијативи Цик-Цак“ од Крива Паланка, денес одджа тркалезна маса на тема:  Младите во Крива Паланка-состојби и предизвици. Тркалезната маса се одржува во рамки на проектот ,,Чекор поблиску“, кој е финансиран од страна на општината по Јавниот повик за финасиска поддршка на здружнија и фондации.

Проектот има за цел унапредување на општествената состојба на младите во Крива Паланка преку дефинирање на потребите на младите и јакнење на врските помеѓу младите,младинските организации и општината.

Во рамки на тркалезната маса, беа презентирани резултати од анализата на анкетниот прашалник, кој ова здружение го има спроведено, а кој се однесува на проблемите и потребите со кои се соочуваат младите на локално ниво, кој е спроведен на репрезентативна бројка од 312 лица на возраст од 14-29 години.

Како следна фаза од овој проект е предвидено, издавање на публикација за кокретните анализи, заклучоци и препораки, како и електронски пристап до анализите и податоците со кои ќе распполага ова здружение.

 


Видете следно

Општина Прилеп избрана за најеколошка општина во Македонија за 2018 година

Денес во Стопанската комора компанијата Пакомак го финализираше конкурсот за избор на најеколошка општина за …