Верман: Очекувам РФП да додели 5-7 гранта за македонски конзорциуми, со просечна вредност од околу 300 000 евра


Фондот за регионални предизвици е уникатен  инструмент за финансирање, дизајниран да ја зголеми вработливоста на завршените ученици со стручно образование и обука, а вооедно да ја засили продуктивноста и конкурентноста на компаниите. Фондот има цел да го зајакне квалитетот и релевантноста на стручното образование и обука за пазарот на трудот преку финансирање на инвестиции во опрема и инфраструктура за одбрани проекти за учење преку работа или дуален модел на образование  што се спроведуваат преку блиски партнерства меѓу установите за стручно образование и обука и компаниите.

Во тек е активен прв повик за поддршка на инвестиции во учење преку работа и дуален модел на образование, во износи од 150.000 до 600.000 евра. За заинтерeсираноста на македонските компании и средни стручни училишта за учество во проектот разговаравме со Фридер Верман раководител на тимот на Единицата за управување со фондови во Фондот за регионални предизвици.


1. Колку интерес има од компаниите во Македонија за грантови во рамки на првиот повик?

Многу институции и компании за стручна обука веќе ја препознаа важноста на учењето базирано на работа за подобрување на квалитетот и релевантноста на стручното образование и обука, како и за економскиот развој. Владата, потпомогната од меѓународни организации, презеде низа законски и финансиски реформи, вклучувајќи го и новиот Закон за дуално образование, со цел подобрување на целокупниот систем на СОО во Северна Македонија и негово приближување кон потребите на пазарот на трудот. Образовните центри, поддржани од локалните и меѓународните организации, и со поддршка на приватниот сектор, имаат потенцијал да ги подобрат образовните процеси, со што ќе се создаваат квалификувани работници соодветно на потребите на пазарот на труд. Од друга страна, приватниот сектор има уште поголем потенцијал да придонесе за намалување на стапката на невработеност и вработливоста на работната сила. Тие само треба да бидат охрабрени, па дури и можеби стимулирани да го поддржат развојот на пошироки стручни профили, развој на преносливи вештини и обука заснована врз компетенции, постигната преку обука заснована на работа и кооперативни обуки.


Фондот за регионални предизвици е прв финансиски инструмент од ваков вид дизајниран да ја зголеми способноста за вработување на дипломираните студенти со стручно образование и обука и истовремено да ја зголеми продуктивноста и конкурентноста на претпријатијата. Фондот има за цел да го зајакне квалитетот и релевантноста на пазарот на трудот на стручното образование и обука, преку финансирање инвестиции во опрема и инфраструктура за избрани проекти за соработка или двојна обука кои се спроведуваат преку блиски партнерства помеѓу институти за стручна обука и претпријатија. Од започнувањето на првиот повик во февруари до денес, значителен број институции за стручна обука и компании изразија интерес за учество во програми за обука за соработка и затоа се подготвуваат да ги исполнат сите потребни барања за да ги завршат своите апликации за поддршка на проектите од страна на Фондот.

2. Од кои индустрии се компаниите кои се заинтересирани да создадат конзорциуми со училиштата?


Ситуацијата предизвикана од пандемијата КОВИД -19, значително ги промени приоритетите на економскиот сектор. Многу сектори како Туризам и угостителство; Земјоделството, Градежништвото, Текстилната индустрија, стартап-ите и малите бизниси од сите сектори претрпеа најголема штета  и се најголемите сектори што вработуваат, на кои им треба, меѓу другото квалификувана работна сила. Во тековната фаза на процесот на аплицирање за прв повик, зголемен интерес е прикажан од компании во автомобилската индустрија, фармацевтското производство, градежништвото и услужниот сектор кои воспоставуваат соработка со Центрите за стручна обука и преквалификација како и со стручните училишта за  формирање на конзорциумите кои можат да аплицираат за поддршка од Фондот.

3. Кои се вашите очекувања во однос на резултатите од првиот повик за Македонија?

Резултатите ќе зависат од многу фактори. Нашите првични очекувања се 5-7 проекти по првиот повик и дека просечните износи на финансиска поддршка  ќе бидат по околу 300.000 евра.

Регионалниот фонд за предизвици (РФП) е овластен од страна на Германското сојузно министерство за економска соработка и развој (BMZ) и делегиран на Развојната банка KfW, а се извршува преку Коморскиот инвестициски форум на Западен Балкан, (ЗБ6-КИФ). Поддршката што Фондот ја дава на Западен Балкан е начин да се помогне во закрепнувањето, растот и подобрување на конкурентноста на економиите од Западен Балкан 6.

Повикот за изразување интерес е објавен на https://rcf-wb6.org/и ќе биде отворен до 30 април 2021 година. Апликациите се отворени за конзорциуми од шесте економии од Западен Балкан, составени од еден институт за стручна обука и најмалку две компании.


Видете следно

Отворени над 1100 нови работни места во ТИРЗ од почетокот на годинава

Продолжува растот на вработени и на извозот во технолошко индустриските развојни зони и во јули, …