Вкупната вредност на извозот на стоки од РМ, во периодот јануари – јули 2018 година бележи пораст од 25.7 %


Според претходните податоци на Државниот завод за статистика, вкупната вредност на извозот на стоки од Република Македонија, во периодот јануари – јули 2018 година, изнесува 199 820 172 илјади денари и бележи пораст од 14.4 % во однос на истиот период од претходната година. Вредноста на увезената стока, во периодот јануари – јули 2018 година, изнесува 265 389 025 илјади денари, што е за 11.7 % повеќе во споредба со истиот период од претходната година.

Трговскиот дефицит, во периодот јануари – јули 2018 година, изнесува 65 568 854 илјади денари. Покриеноста на увозот со извоз, во периодот јануари – јули 2018 година, изнесува 75.3 %.

Трговската размена по производи покажува дека во извозот е најголемо учеството на катализаторите на носачи со благородни метали или нивни соединенија, сетовите на проводници за палење и слично, за возила, авиони или бродови, деловите на седишта од подгрупата 821.1 и моторните возила за превоз на 10 или повеќе лица, вклучувајќи го  и возачот, со мотор со внатрешно согорување со палење со помош на компресија (дизел или полудизел). Во увозот се најмногу застапени платината и легурите на платина, необработени или во прав, нафтените масла и маслата добиени од
битуменозни минерали (освен сурови), плоснатоваланите производи од железо или нелегиран челик, неплатинирани или необложени и другите метали од платинската група и нивни легури, необработени или во облик на прав.

Во периодот јануари –јули 2018 година, според вкупниот обем на надворешнотрговската размена, Република Македонија најмногу тргувала со Германија, Грција, Велика Британија, Србија и Бугарија.

Обем на размената, I-VII 2018

Покриеност на увозот со извоз

465 209 197 илјади денари

75.3 %

7 561 390 илјади евра

75.3 %

9 102 394 илјади САД долари

75.2 %

Стоковна размена изразена во евра и САД долари

Изразено во евра, вкупната вредност на извозот на стоки од Република Македонија, во периодот јануари – јули 2018 година, изнесува 3 247 792 илјади евра и бележи пораст од 14.5 % во однос на истиот период од претходната година.

Вредноста на увeзената стока, во истиот период, изнесува 4 313 598 илјади евра, што е за 11.9 % повеќе во споредба со истиот период од претходната година. Трговскиот дефицит, во периодот јануари – јули 2018 година, изнесува 1 065 806 илјади евра.

Вкупната вредност на извозот на стоки од Република Македонија, во периодот јануари – јули 2018 година, изнесува 3 906 666 илјади САД долари и бележи пораст од 25.7 % во однос на истиот период од претходната година. Вредноста на увeзената стока, во истиот период, изнесува 5 195 729 илјади САД долари, што е за 23.3 % повеќе во споредба со истиот период од претходната година. Трговскиот дефицит, во периодот јануари – јули 2018 година, изнесува 1 289 063 илјади САД долари.

 


Видете следно

Претседателот Пендаровски се обрати на отворањето на форумот на поранешни алумни на Маршал центарот

Претседателот на Република Северна Македонија, Стево Пендаровски денеска во Охрид се обрати на отворањето на …