Што ќе биде на дневен ред денес во Владата на Република Македонија на редовната, 80-та седница


На дневен ред на 80-тата седница на Владата на Република Македонија, меѓу другото, е информацијата за активностите за редефинирање на начинот и утврдување на критериумите за наменските и блок дотациите за општините.

Пред министрите ќе се најде и информацијата со предлог текст на Меморандум помеѓу министерството за транспорт и врски на Република Македонија и министерството за градежништво, сообраќај и инфраструктура на Република Србија за размена на искуства во областа на е-просторот.

На предлог на министерството за труд и социјална политика, Владата ќе ги разгледува предлог-уредбата за методологијата за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации за јавните установи за деца – детски градинки по општини за 2019-та година, како и предлог на закон за изменување и дополнување на законот за Црвениот крст на Република Македонија.

Дел од расправата на утрешната седница ќе биде посветена на информацијата за финансирање на изградбата на фотонапонска електрана со инсталирана моќност од 10MW во кругот на РЕК Осломеј.

На редовната седница министрите ќе дебатираат и за предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за судска служба, како и за предлог-програмата за изменување на програмата за научно-истражувачката дејност за 2018 година, предложена од министерството за образование и наука.

Како материјал за информирање Владата на седницата ќе го разгледа конечниот извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2016 година на Министерството за правда (сметка на основен буџет 637), како и првиот годишен извештај за имплементацијата на „Програмата за реформи во вработувањето и социјалната политика – ЕСРП 2020“ за 2017 година.


Видете следно

Општина Прилеп избрана за најеколошка општина во Македонија за 2018 година

Денес во Стопанската комора компанијата Пакомак го финализираше конкурсот за избор на најеколошка општина за …