Во текот на 2017 година индивидуалните сопственици граделе вкупно 2 308 објекти и завршени се вкупно 2 800 станови


Според податоците на Државниот завод за статистика, во 2017 година, индивидуални сопственици извршиле градежни работи во вредност од 10 906 130 илјади денари.

Во текот на 2017 година се градени вкупно 2 308 објекти и завршени се вкупно 2 800 станови со вкупна површина од 322 487 м2, од кои 108 се станови во викенд-куќи со вкупна површина од 12 527 м2.

Просечната корисна површина на завршените станови е 115.2 м2.

По региони, најмногу се градеше во Скопскиот регион, потоа во Полошкиот, Југозападниот итн.


Видете следно

АНАЛИЗА: Голем Буџет, големи амбиции – детали за капиталните расходи !

За патна и железничка инфраструктура догодина планирано е да се потрошат 84,5 милиони евра.  За технолошко …