Зголемено индустриското производство


Индустриското производство во мај 2022 година, во однос на мај лани е поголомо за 8.5 отсто. Во периодот јануари – мај, пак, во споредба со првите пет месеци од минатата година е зголемено за 2.9 проценти, соопшти Државниот завод за статистика.

Гледано по сектори, индустриското производство во секторот Рударство и вадење на камен во мај 2022 година, во однос на мај 2021 година, бележи пораст од 5.6 %, во секторот Преработувачка индустрија бележи пораст од 4.6 %, а во секторот Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација пораст од 66.0 %. Зголемувањето во секторот Преработувачка индустрија е резултат, пред сѐ, на зголеменото производство во следните оддели: Производство на прехранбени производи, Производство на текстил, Производство на облека, Производство на хемикалии и хемиски производи, Производство на основни фармацевтски производи и фармацевтски препарати, Производство на производи од гума и производи од пластични маси, Производство на фабрикувани метални производи, освен машини и опрема, Производство на електрична опрема и Производство на моторни возила, приколки и полуприколки.


Според главните индустриски групи, производството во мај 2022 година, во однос на мај 2021 година, бележи пораст кај Енергија за 58.3 %, Интермедијарни производи, освен енергија за 3.3 %, Капитални производи за 8.7 %, Трајни производи за широка потрошувачка за 20.4 % и Нетрајни производи за широка потрошувачка за 1.9 %.са/

Скопје, 2 јули 2022 (МИА)Видете следно

Бесими: Со новиот Закон за буџети, буџетирањето ќе биде среднорочно и врз основа на резултати

Буџетирањето ќе се врши според резултатите и мерењето на нивната успешност преку индикатори (Key Performance …