Зголемување на прометот во трговијата на мало со храна, пијалаци и тутун реално за 7.8%


Според претходните податоци на Државниот завод за статистика, во трговијата на мало, во јуни 2019 година, во споредба со јуни 2018 година, гледано по групи и класи, зголемување на прометот е забележано во групите: Трговија на мало со храна, пијалаци и тутун (номинално за 8.8%, а реално за 7.8%), Трговија на мало со непрехранбени продукти, освен гориво (номинално за 5.7%, а реално за 5.6%) и Трговија на мало, освен трговија со горива (номинално за 7.2%, а реално за 6.7%).

Во групата Трговија на мало со автомобилски горива, прометот номинално е намален за 3.7%, а реално е зголемен за 1.1%.


Видете следно

НБРМ: Денарот е и ќе остане стабилен – нема промени на нивото на неговиот девизен курс

Имајќи предвид дека во некои медиуми и на социјалните мрежи има објави во коишто се …